Děkanské volno

DĚKAN FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT V PRAZE

Prof. MUDr. IVAN DYLEVSKÝ, DrSc.

VYHLAŠUJE

 

na den 17. ŘÍJNA 2017

(u příležitosti imatrikulací studijních bakalářských oborů 2017/2018)

PRO 1. ROČNÍKY VŠECH BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ PREZENČNÍ FORMY STUDIA

 

na den 17. ŘÍJNA 2017

(u příležitosti promocí absolventů studijních bakalářských oborů 2016/2017)

PRO 1. ROČNÍKY NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ PREZENČNÍ FORMY STUDIA Přístroje a metody pro biomedicínu a Biomedicínský inženýr

 

 

na den 18. ŘÍJNA 2017

(u příležitosti promocí absolventů studijních bakalářských oborů 2016/2017)

PRO 1. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PREZENČNÍ FORMY STUDIA Civilní nouzové plánování

 

DĚKANSKÉ VOLNO