Důležité info pro 1. roč. Bc BMT a OPT!!

Studenti 1. ročníku 2009/2010 Bc OPT, kteří v ZS neuspěli u zkoušky z předmětu 17BOMA1 a

studenti 1. ročníku 2009/2010 Bc BMT, kteří v ZS neuspěli u zkoušky z předmětu 17BBLAD

si musí v LS zapsat navíc předmět 17VSM Semináře z matematiky!

Při zápisu do LS na studijním oddělení si tento předmět nahlásí a musí si ho dopsat do zápisového listu, do KOSu i do indexu!