FBMI pořádá vzdělávací akci pro studenty fyzioterapie a fyzioterapeuty

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva pořádá 7. 4. 2017 školící, vzdělávací akci pro studenty fyzioterapie a fyzioterapeuty.

Akci přidělila UNIFY 4 kreditní body a  je plně v souladu s vyhláškou MZ  4/2010 Sb.

Přihlášku zasílejte na irena.novotna@fbmi.cvut.cz. Zde se dozvíte i podrobnosti o platbě.

Bližší informace viz příloha.