Informační veletrh programu Erasmus+ – 2018/19

Odbor zahraničních vztahů ČVUT-R pořádá v pátek 20.10.2017,  9-12  hodin v kongresovém sále Masarykovy koleje, Thákurova 1, Dejvice, informační veletrh pro zájemce o účast v programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/19 zaměřený na studijní pobyty a pracovní stáže. Budou přítomni studenti ČVUT, kteří na partnerských školách studovali v akademickém roce 2016/17, fakultní koordinátoři, studijní proděkani, pracovnice Odboru zahraničních vztahů ČVUT-R a zástupci Domu zahraničních služeb (Národní agentury programu Erasmus+), kteří budou zodpovídat dotazy ke studijním pobytům a pracovním stážím.

Místo konání
Kongresový sál Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice

Pořadatel
Odbor zahraničních vztahů -RČVUT

Kontaktní osoba
RNDr. Dana Mrkvičková