Na FBMI vyšla nová publikace Mobilizační techniky v oblasti páteře

Pro studenty bakalářského studijního oboru Fyzioterapie vyšla dlouho očekávaná publikace Mobilizační techniky v oblasti páteře autorek Ludmily Salabové, Mgr. Simony Hájkové, Ph.D. a Mgr. Ireny Novotné.
Předkládaná učebnice vznikla z potřeby usnadnit praktickou výuku manuálních technik a mobilizací, které jsou nedílnou součástí vědomostí a dovedností, jak při studiu fyzioterapie, tak i v práci fyzioterapeutů. Přístupy manuální medicíny jsou využívány při vyšetření, diagnostice a terapii poruch pohybové soustavy. Učebnice nenahrazuje přednášky, ale je určena k praktickému osvojení.