Obhajoby disertačních prací

Obhajoby disertačních prací

Dne 24.5.2017 od 14:00 hodin se konají na Fakultě biomedicínského inženýrství, nám. Sítná 3105, Kladno, místnost č. B-601 obhajoby disertačních prací studentů doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika Ing. Romana Meleckého, téma disertační práce: "Research, development and use of the method of postural somatooscilography (PSOG) in postural disorders diagnostics" a Ing. Michala Gulky, téma disertační práce: "Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on color centres in diamond".