Pozvánka na seminář „Minimálně invazivní mikrometody pro fyziologické studie buněčných a tkáňových kultur“

Připojenou pozvánkou si Vás dovolujeme pozvat na seminář „Minimálně invazivní mikrometody pro fyziologické studie buněčných a tkáňových kultur“, který se uskuteční dne 17. března 2014 v konferenčním sále Galerie Kladno. Přednášejícím je prof. MUDr. Pavel Kučera, PhD - Honorary professor of the Faculty of medicine, University of Lausanne. Invited professor : Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne; FBMI, ČVUT, Kladno; LF3 UK, Prague.

Seminář je určen studentům doktorského či magisterského programu a akademickým pracovníkům se zájmem o experimentální výzkum buněčných a tkáňových kultur.

Přihlášky prosím zasílejte do 3. 3. 2014 na e-mail hana.kalabova@fbmi.cvut.cz