Pozvánka na seminář FYZIKÁLNÍ LÉČEBNÉ METODY

Srdečně Vás zveme v úterý 28. 4. 2015 od 10 do 16,30 hod. na seminář Fyzikální léčebné metody, kde  budou prezentovány přístroje určené pro fyzikální terapii s možností jejich praktického vyzkoušení.

Akce se uskuteční na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (Sportovců 2311) pod vedením doc. PhDr. Jaroslava Průchy, Ph.D. za technické asistence Ing. Jana Ticháčka, obou pracovníků Společného pracoviště FBMI ČVUT a 1. LF UK Praha Albertov.

Seminář zajišťuje Mgr. Simona Hájková, Ph.D.