Pozvánka na Týden vědy a techniky do Kladna na FBMI

Kdy: čtvrtek 9. listopadu 2017, 17.30 – 20.30 hod.
Zveme vás na komponované odpoledne s přednáškami, workshopy a možností navštívit zajímavé laboratoře Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, např. simulované pracoviště jednotky intenzivní péče s tzv. umělým pacientem, laboratoř zobrazovacích procesů či laboratoř optiky a optometrie. Před fakultou si návštěvníci budou moct prohlédnout fakultní sanitku, popř. si nechat změřit tlak a cukr v krvi. Připraveny jsou pro vás dvě přednášky předních odborníků – Alena Drda Moráková z Univerzity Karlovy bude přednášet na téma „Co se můžeme naučit od bakterií aneb jak měnit geny" a prof. Hlaváč z ČVUT bude přednášet na téma „Autonomní robotika a výsledky v CIIRC v ní". Pro malé návštěvníky je připraven jednoduchý poznávací kvíz.

Součástí akce bude i výstava „Věda je krásná“.