SEZNAM STUDENTŮ, KTEŘÍ SE NEDOSTAVILI ANI NEOMLUVILI K POVINNÉ IMATRIKULACI 17. 10. 2017

Seznam studentů, kteří se nedostavili ani neomluvili k povinné Imatrikulaci zde.