Strategie při řízení velkých nemocnic (MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek ředitele FN Motol)

 Ve čtvrtek 10.4.2014 se od 8.00 do 9.30 hodin koná v posluchárně C1 přednáška MUDr. Martina Holcáta, MBA, náměstka ředitele Fakultní nemocnice v Motole, o strategii v řízení nemocnic a o současných problémech při praktickém řízení nemocnic. Přednáška je určena pro studenty a je primárně určena pro posluchače oboru SIPZ, všichni zájemci z ostatních oborů jsou srdečně zváni.