Účast studentů na soutěži ve vyprošťování

Účast studentů na soutěži ve vyprošťování

Studenti studijních oborů Plánování a řízení krizových situací a Civilního nouzového plánování se měli možnost v rámci odborných praxí zúčastnit soutěže ve vyprošťování. Soutěž se konala na Letišti v Tlustici dne 11. Května 2017. Jednalo se o Velkou cenu Hořovic, která byla zároveň krajskou soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Pořadatelem čtvrtého ročníku byl Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve spolupráci s územním odborem Beroun.

Úkolem čtyřčlenného týmu bylo ve stanoveném časovém limitu bezpečně a efektivně vyprostit z havarovaného vozu zraněnou osobu.
Kromě soutěže byla na letištní ploše vystavena historická i současná moderní hasičská technika, obdobně jako vozidla a vybavení dalších složek Integrovaného záchranného systému. V rámci doprovodného programu probíhaly i aktivity v rámci programu Hasík CZ.

Účast na profesních soutěžích umožňuje studentům rozvíjení teoretických poznatků s následným propojením s praktickým využitím v rámci činností složek Integrovaného záchranného systému. Rovněž přispívá k větší motivaci studentů k výkonu povolání.
 

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.