Žádosti o uznání, připisování a vyškrtnutí předmětů pro LS 2009/10

je možno podávat nejpozději

do 1. března 2010!

Formuláře jsou k dispozici na studijním oddělení nebo na http://www.fbmi.cvut.cz/formulare/

Dle Příkazu rektora č. 3/2009 se za každý vyškrtnutý a připsaný předmět mimo zápis do semestru platí 60,- Kč.