Zapojte se do Projektu AUA 2017/2018

Dobrý den,

rozhodli jsme se podpořit boj s antibiotickou rezistencí a dát prostor studentským nápadům. V rámci prvního ročníku Angelini University Award oceníme dva nejlepší studentské projekty finanční odměnou 100/50 tisíc korun (odměna za 1./2. místo), odborné garanty (zapojené vyučující) vítězných týmů oceníme částkou 40/20 tisíc korun.
Soutěž je otevřená všem studentům všech programů českých vysokých škol – nezávisle na oboru, stupni či ročníku studia. Účastnit se mohou i doktorandi či studenti studující v ČR v rámci Erasmu. Podmínkou je vytvoření 2–5členných týmů a doložení potvrzení o studiu všech členů. Týmy mohou být i mezioborové.
Projekty se předkládají do 15. března 2018 písemně v rozsahu maximálně do 50ti stran a mohou být doplněny přílohami. Uzávěrka přihlášek (jména účastníků a kontakt) je 15. 12. 2017.
Rádi bychom Vás požádali o předání informace Vašim kolegům a studentům – v příloze zasíláme informační dokumenty, které můžete využít.

Za realizační tým s pozdravem

PharmDr. Kejdušová Martina, Ph.D.
Medical Advisor | Angelini, Brno
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Czech Republic
Tel (+420) 546 123 179 | Mob (+420) 739 320 993 | Fax (+420) 546 123 112
m.kejdusova@angelini.cz | www.angelini.cz