„Technikou do nitra člověka“ – projekt Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pro předškoláky

Získali jsme další projekt z Evropské unie. Tentokrát jsme se zaměřili na mateřské školy Kladenska a Děčínska. Cílem projektu s názvem „Technikou do nitra člověka“ je posílit úroveň polytechnického vzdělávání učitelek mateřských škol prostřednictvím využívání moderních metod výuky techniky a přírodovědně zaměřených kurzů dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků. V dnešní době děti ztrácí manuální zručnost a mají nedostatečné technické a v běžném životě prakticky využitelné dovednosti. Náš projekt si klade za cíl zlepšit tuto situaci a nejlépe již od malých dětí, tedy v mateřských školách. Pro učitelky mateřských škol Kladenska a Děčínska vytvoříme výukové materiály, praktická cvičení, experimenty a další aktivity, které využijí pro práci s dětmi.
Více informací viz příloha.