Biomedicínská informatika je novým oborem Fakulty biomedicínského inženýrství

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze otevírá nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika. Tento obor reaguje na potřeby moderní medicíny a nezbytnost zavádění moderních informačních technologií do zdravotnictví.

Studenti oboru Biomedicínská informatika získají ucelené teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné k samostatné práci v oblasti informačních technologií ve zdravotnictví.

Na rozdíl od jiných technických oborů zaměřených na informatiku obsahuje studijní plán řadu lékařských předmětů z teorie i klinické praxe, jejichž výuka se opírá o dlouhodobou spolupráci s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy a řadou dalších významných zdravotnických pracovišť jako IKEM a VFN Praha. Studenti získají podrobnou znalost medicínské problematiky, která je pro vývoj a zavádění moderních informačních technologií ve zdravotnictví nezbytná, a která umožňuje efektivní komunikaci s lékaři a ostatními zdravotnickými odborníky.

Studium zahrnuje přípravu na takové odborné a specifické činnosti, jakými jsou realizace a vedení klinických studií, správa medicínských a zdravotnických portálů, tvorba a provoz medicínských informačních systémů nebo vývoj a optimalizace webových stránek a služeb.

Uplatnění najdou absolventi jak ve státních či nestátních zdravotnických zařízeních a neziskových organizacích, tak i ve firmách zabývajících se tvorbou univerzálního, zákaznicky či přístrojově orientovaného programového vybavení a celé palety navazujících služeb, jako jsou výroba a distribuce zdravotnických prostředků, tvorba aplikačního softwaru, správa dat apod.
.
Více informací o studijních oborech na Fakultě biomedicínského inženýrství naleznete na stránkách http://www.fbmi.cvut.cz