Časopis Sondy dnes uveřejnil rozhovor s děkanem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně docentem MUDr. Jozefem Rosinou

Docent Rosina v rozhovoru zdůrazňuje, že biomedicínské inženýrství je v současnosti jedním z nejprogresivnějších a nejdynamičtěji rostoucích technických oborů, který v sobě integruje poznatky teoretické a klinické medicíny s poznatky materiálového inženýrství, přístrojové techniky, přírodních věd, či informačních a komunikačních technologií. Oborem, ve kterém získané medicínské a inženýrské znalosti vedou k praktickým řešením v oblasti lékařských věd, přičemž je zřejmé, že široký záběr nutných teoretických znalostí a praktických dovedností absolventů na jedné straně a dosahu řešení na straně druhé, se vymyká klasickému vzdělávání inženýrů na tradičních technických fakultách. To byl také jeden z důvodů vzniku Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, jejímž úkolem je vychovat takové odborníky, kteří se stanou vyhledávanými styčnými osobami mezi světem techniky a medicíny, připomněl docent Rosina.

Podstatná část rozhovoru je věnována přiblížení jednotlivých studijních oborů na kladenské fakultě a možnostmi uplatnění absolventů - například v oblasti vývoje, konstrukce a použití přístrojové diagnostické, terapeutické a laboratorní techniky, nebo v oblasti vývoje i aplikace umělých náhrad či biokompatibilních materiálů, další pak při vývoji rehabilitačních pomůcek zlepšujících kvalitu života zdravotně postižených osob. Část absolventů se uplatní v manažerských pozicích ve firmách nebo v zdravotnických zařízeních a také v oblasti informačních technologií - známých nemocničních informačních systémů usnadňujících péči o pacienty. „Biomedicínské inženýrství se podílí na zajištění výzkumu, diagnostiky a terapie v odvětvích genetiky a genového inženýrství. Významná je i oblast nanotechnologií v medicíně, ve které bude biomedicínské inženýrství hrát významnou roli“, uvedl docent Rosina.
Na závěr rozhovoru se pak ještě zmínil, že fakulta se připravuje k akreditaci nových studijních oborů, jako je Systémové řízení krizových situací, Fyzioterapie, Asistent ochrany veřejného zdraví, Biomedicínská informatika, Radiologický asistent či Nanotechnologie pro medicínu.

Celý rozhovor můžete nalézt na www.esondy.cz.