Děkan fakulty vystoupil živě na rozhlasové stanici ČRo 2 - Praha

Děkan fakulty dne 16. 7. 2009 vystoupil živě v pořadu Host do domu na rozhlasové stanici ČRo 2 - Praha. Děkan fakulty pan doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., hovořil nejen o svém odborném profilu, ale také o fakultě jako takové a o nově akreditovaných oborech jako je Biomedicínská informatika, Fyzioterapie a Radiologický asistent, na které se mohou uchazeči hlásit již od akademického roku 2009/2010 (viz informace pro uchazeče o studium a informace o přijímacím řízení). Obsah rozhovoru tak může zaujmout jak širokou veřejnost, tak i uchazeče o studium na fakultě. Podrobně se s celým obsahem rozhovoru můžete seznámit na www stránce rozhlasové stanice.