Den otevřených dveří na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně

Tradiční akce, při které Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT nabídne zájemcům o studium i z řad veřejnosti možnost prohlédnout si výukové prostory a špičkové biomedicínské laboratoře, proběhne 4. února mezi 11 a 15 hodinou. Nevšední program letos zahájí vystoupení samotných studentů FBMI, jenž humornou formou představí návštěvníkům všechny studijní obory, které jsou na fakultě vyučovány. Akce proběhne v budově fakulty na adrese nám. Sítná 3105, Kladno.

Samotné studium na FBMI v odlehčené formě si budou moci návštěvníci v průběhu dne vyzkoušet prostřednictvím získávání zápočtů do tzv. Indexů prenatálního studenta FBMI ČVUT. Připravena je pro vás celá řada zajímavých předmětů. V robotice se naučíte svaly ovládat robotickou ruku ROBORUK, v laboratoři optiky ověříte pomocí speciálních optometrických přístrojů svůj zrak nebo v laboratoři biomechaniky vyzkoušíte svou rovnováhu na balanční plošině. Z lékařských předmětů využijete například znalosti patologie pro stanovení diagnózy „umělého pacienta“ firmy METI, prvního svého druhu v ČR. Dlouhý výčet připravených předmětů a experimentů, doplňuje proděkan pro pedagogickou činnost Doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., o novou unikátní učební pomůcku, která vznikla na fakultě ve spolupráci se společností GHV Trading. „Jedná se o mobilní rozvaděč s prvky systému MEDICS pro laboratorní měření silnoproudých rozvodů v lékařských zařízeních. Zde na fakultě je využíván ve spojení s naším simulovaným pracovištěm jednotky intenzivní péče a vedle výuky studentů slouží i pro nezbytný zácvik současných pracovníků zdravotnických zařízení.“

Vedle bohatého programu pro vás budou k dispozici veškeré informace o studiu na FBMI a rovněž budete moci získat odpovědi na vaše otázky směrem ke studentům a pedagogům FBMI. Více o programu Dne otevřených dveří a Fakultě biomedicínského inženýrství naleznete na stránkách http://fbmi.cvut.cz.