Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT dokončila projekt zaměřený na předškoláky