FBMI ČVUT poskytla bezplatně ministerstvu zdravotnictví Informační systém sledování nákupu zdravotnických přístrojů

Dne 2. září 2015 podepsala Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze s ministerstvem zdravotnictví ČR Memorandum o dlouhodobé spolupráci.
Prvním konkrétním krokem k naplnění Memoranda je bezplatné poskytnutí Informačního systému sledování nákupu zdravotnických přístrojů, který pracovníci fakulty vyvinuli.