Inaugurace děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT