Mezinárodní konference ČVUT Fakulty biomedicínského inženýrství "Ochrana obyvatelstva a krizové řízení" přinesla nové poznatky