Nové studijní obory na FBMI ČVUT

Nevyšly vám přijímačky a nedostali jste se na vysokou školu? Zajímáte se o medicínu a současně o techniku? Právě pro vás existuje řešení v podobě studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, která nyní vyhlašuje přijímací řízení pro tři zcela nové studijní bakalářské obory. Přihlášky se přijímají do 11. srpna 2009. Současně je otevřeno i druhé kolo podávání přihlášek do bakalářského studijního oboru „Biomedicínský technik“ a mimořádný termín přijímacího řízení do magisterských oborů "Přístroje a metody pro biomedicínu" a "Systémová integrace procesů ve zdravotnictví" pro akademický rok 2009/2010.

V rámci stávajícího programu Biomedicínská a klinická technika se otevírá obor „Biomedicínská informatika“, který bude připravovat studenty k získání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných k samostatné práci v oboru biomedicínské informatiky. Absolventi najdou široké uplatnění zejména jako vědecko-výzkumní a řídicí pracovníci ve zdravotnictví v oblasti zdravotnických informačních systémů, telemedicíny, ve výzkumných ústavech i u firem zabývajících se vývojem a prodejem zdravotnických systémů, výrobou a distribucí zdravotnické techniky a softwarem pro zdravotnictví.

Na fakultě i na univerzitě přibude také nový studijní program Specializace ve zdravotnictví  se dvěma obory – „Fyzioterapií“ a „Radiologickým asistentem“. Zatímco „Fyzioterapie“ bude vychovávat specialisty pro léčbu funkčních poruch pohybového aparátu s využitím všech anatomických a fyziologických poznatků stavby a funkce pohybového aparátu, druhý obor, „Radiologický asistent“, připraví odborníky pro činnost v rámci ošetřovatelské péče v souvislosti s aplikací lékařského ozáření na úsecích radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny, kde je využívána nejmodernější technika, a dále pro spolupráci s lékařem v rámci diagnostické a léčebné péče a dalších činnostech souvisejících s radiační ochranou.

Rozšíření nabídky studijních programů a oborů na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT ukazuje význam, který je v současné době spojován s biomedicínským inženýrstvím jako jedním z nejprogresivnějších a nejdynamičtěji rostoucích technických oborů. Studium na FBMI ČVUT v sobě integruje poznatky teoretické a klinické medicíny s poznatky materiálového inženýrství, přístrojové techniky, přírodních věd, či informačních a komunikačních technologií.
--------------------------------------------------

Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před čtyřmi lety a v současné době na ní studuje na 600 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.