Počítačová tomografie nebo srdeční katetrizace?

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze je hlavním řešitelem pracovního balíčku ve studii DISCHARGE, která zkoumá efektivitu vyšetření srdce pomocí CT.
Vědci z 28 výzkumných institucí z 20 evropských zemí se sešli ve dnech 11.-13. února v Berlíně na zahájení kolaborativního výzkumného projektu DISCHARGE. Účelem tohoto projektu koordinovaného univerzitní nemocnicí Charité v Berlíně je určit, pro které pacienty s bolestí na hrudi je vhodnější CT vyšetření srdce a pro které srdeční katetrizace. Projekt DISCHARGE získal od Evropské unie pětiletou dotaci ve výši šesti milionů euro.