Poslední příležitost

Už jen několik málo dnů zbývá do 11. srpna, kdy je poslední den pro podání přihlášky na vysokou školu. Platí to i o přihlášce na Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, kde je nyní možné studovat tři nové studijní obory spojující medicínu s technikou. Jedná se o „Biomedicínskou informatiku“, „Fyzioterapii“ a „Radiologického asistenta“.

----------------------------------------------------------------------
Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před čtyřmi lety a v současné době na ní studuje na 600 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz