Poslední šance k podání přihlášek

Zájemci o studium na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT mají posledních pár dnů na podání přihlášky. Do celkem pěti nabízených oborů se mohou uchazeči hlásit už jen do 31. března.

Mezi nabízené bakalářské obory patří „Biomedicínský technik“, „Optika a optometrie“ a nový obor „Biomedicínská informatika“. Do všech výše uvedených oborů přijímá fakulta bez přijímacích zkoušek pouze na základě prospěchu ze střední školy. Fakulta současně otevírá i dva obory programu Specializace ve zdravotnictví - „Fyzioterapie“ a „Radiologický asistent“, kde jsou přijímací zkoušky.

Studium všech oborů probíhá prezenční formou, výjimkou je obor „Biomedicínský technik“, který lze studovat i v tzv. kombinované formě studia, kde je však podmínkou praxe či zaměstnání v oboru.

Více informací o jednotlivých studijních oborech a Fakultě biomedicínského inženýrství naleznete na stránkách http://fbmi.cvut.cz.

Kontakt pro média:
Václav Beránek
Tel.: +420 736 115 461
E-mail: pr@fbmi.cvut.cz

V Kladně 29. března 2010