Práce studentů FBMI na titulní straně časopisu Nanoscale

Studenti fakulty společně s pracovníky Akademie věd a zahraničních univerzit zdokonalili metodu přípravy vysoce jasných fluorescenčních nanočástic na bázi diamantu. Práce byla publikována v prestižním vědeckém časopisu Nanoscale a vybrána na jeho titulní stranu.
Fluorescenenční nanodiamanty mají unikátní vlastnosti, které je odlišují od většiny  fluorescenčních barviv: nelze je vybělit světlem, což u většiny podobných materiálů představuje problém pro jejich aplikace. Pro výzkum rakoviny nebo buněčného metabolizmu buněk jsou potřeba metody umožňující sledovat buňku dlouhý čas při intenzivním osvětlení například ve flurescenčním mikroskopu. Vývoj nových látek odolných proti degradaci světlem tak může posunout limity mikroskopických metod a zlepšit tak porozumění buněčným procesům.
Využití nanodiamantů v oblasti biosenzorů a nanomedicíny bude věnován workshop pořádaný v pondělí 15.dubna 2013 v Galerii Kladno. Program semináře je ke stažení (zde). Na seminář je možné se registovat https://docs.google.com/forms/d/1gukXX7USECDWnS7UTCDXNM5kVb79niMxulYKj5Q8z88/viewform?edit_requested=true

Odkaz na článek (abstrakt)
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/nr/c2nr32778c
Ohlas na práci v médiích
http://respekt.ihned.cz/c1-59239030-respekt-despekt
http://ihned.cz/c1-59230320-cesti-vedci-umeji-vystopovat-rakovinu-pouzivaji-diamanty
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2812108 (cca od 3. minuty)