Premiér Nečas bude přednášet na ČVUT o významu techniky

Dne 11. března navštíví premiér ČR Petr Nečas Fakultu biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Od 11.00 hodin zde bude mít přednášku a diskusi se studenty ČVUT na téma Podpora technického vysokého školství, vědy a výzkumu a řešení nezaměstnanosti. Přednáška se bude konat ve Velkém sále fakulty (nám. Sítná 3105, Kladno).

Kontakt pro média:
Ing. Ida Skopalová, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
tel.: 724 585 947, 224 359 954
e-mail: skopalova@fbmi.cvut.cz

V Praze dne 9. 3. 2011

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 24 000 studentů. Pro akademický rok 2010/11 nabízí ČVUT svým studentům 100 studijních programů a v rámci nich 385 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.
 
ČVUT se v roce 2010 umístilo mezi 400 nejlepšími univerzitami světa, které vyhodnocovaly britské The Times. Mezi světovými technickými univerzitami obsadilo 121. místo.