Přihlášky ke studiu na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT lze zasílat do poloviny srpna