2. kolo přihlášek pro Biomedicínského technika a mimořádný termín přijímacího řízení pro magisterské obory (přihlášky do 11.8.)

Ten, kdo neuspěl v červnových termínech přijímacích zkoušek a řízení může využít 2. kolo přijímacích zkoušek do zdravotnického bakalářského oboru Biomedicínský technik a mimořádný termín přijímacího řízení do magisterských oborů Přístroje a metody pro biomedicínu (v tomto oboru je od září organizováno studium v tzv. zaměřeních a to Nové technologie pro biomedicínu a Zobrazovací systémy v lékařství) a Systémová integrace rocesů ve zdravotnictví. Zájemci o studium mohou podávat přihlášky do výše uvedených oborů do 11. srpna 2009. Bližší informace se dočtete v sekci informací pro uchazeče.