Beseda s ředitelem Uherskohradišťské nemocnice

Beseda s ředitelem Uherskohradišťské nemocnice

V úterý 14. března 2017 proběhla na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva beseda posluchačů zdravotnických oborů s ředitelem Uherskohradišťské nemocnice, p. MUDr. Petrem Sládkem. Studenty podrobně seznámil s chodem nemocnice, s možnostmi uplatnění absolventů zdravotnických oborů, které jsou na naší fakultě akreditovány, s jejich odborným růstem i s benefity, které nemocnice svým zaměstnancům poskytuje. Zároveň nabídl možnost prázdninových praxí, které studenti zdravotnických oborů musí v rámci výuky absolvovat. Nemocnice jim nabízí po dobu praxe možnost bezplatného ubytování a poskytování obědů.

Uherskohradišťská nemocnice je moderním zdravotnickým pracovištěm. Děkan naší fakulty, p. prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. a ředitel nemocnice p. MUDr. Petr Sládek již podepsali "Smlouvu o spolupráci", která se týká nejen edukační oblasti, ale i řešení společných vědecko-výzkumných projektů. Uherskohradišťská nemocnice je klinickým pracovištěm Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.