Biomedicínské hrátky pro všechny - v pátek 28. 1.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT pořádá v rámci výstavy o české stavebnici Merkur akci
BIOMEDICÍNSKÉ HRÁTKY, která je určena dětem, žákům, studentům, pedagogům, ale i rodičům.
Akce se uskuteční v pátek 28. ledna v době od 12. do 17. hodin v Zámecké galerii Kladno.
Můžete si vyzkoušet zajímavé experimenty a prohlédnout si výukové exponáty z oblasti zdravotnické techniky a medicíny.

Pevně doufáme, že se dobře pobavíte a dozvíte se mnoho zajímavého.