Čestné uznání ministra zdravotnictví pro projekt FBMI

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví byl projekt Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním léčiv pro regeneraci osteochondrálních defektů jehož řešitelem byl prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., vyhodnocen jako jeden z projektů, kterým bude uděleno Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2016. Slavnostní předání ocenění proběhne dne 15. 12. 2016 v prostorách Lobkowiczkého paláce v areálu Pražského hradu.