Civilní nouzové plánování – nově akreditovaný magisterský studijní obor

Fakulta biomedicínského inženýrství akreditovala další dvouletý magisterský studijní obor Civilní nouzové plánování v rámci navazujícího magisterského studijního programu Ochrana obyvatelstva.

Absolventi tohoto oboru budou prakticky zaměřenými odborníky v oblasti krizového a bezpečnostního managementu a ochrany obyvatelstva s rozsáhlým spektrem využití ve státní správě, samosprávě i v soukromém sektoru. Profesní odborná příprava umožní absolventovi zařazení pro širokou škálu funkcí v rámci bezpečnostních a záchranných sborů a organů státní správy a samosprávy.