Děkan FBMI ČVUT byl slavnostně inaugurován v Betlémské kapli

V historických prostorách Betlémské kaple byl 19. října v 10.00 hod. slavnostně inaugurován prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., v pořadí třetí děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.
Za hlavní cíl ve funkci děkana prof. Dylevský považuje budování úspěšné a sebevědomé fakulty, tvořící si renomé centra biomedicínského a bezpečnostního vzdělávání, vědy a výzkumu v ČR.