Děkan FBMI vyhlašuje výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:
1.    odborného asistenta nebo asistenta na katedru zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva se zaměřením na výuku a výzkum v oborech:
•    krizového řízení a ochrany obyvatelstva,
•    preklinických a teoretických medicínských oborů,

2.    odborných asistentů nebo asistentů na katedru biomedicínské techniky se zaměřením na výuku a výzkum pro studijní obor:
•    Biomedicínský technik a inženýr,
•    Systémová integrace procesů ve zdravotnictví,
U těchto uchazečů je vyžadován motivační dopis na 1 stranu A4 s vlastními představami uchazeče o zapojení se do pedagogického procesu.

3.    asistenta na katedru biomedicínské informatiky se zaměřením na obor:
•    biomedicínská informatika.

Kvalifikační předpoklady: požadované vzdělání příslušného směru, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou činnost, znalost AJ slovem i písmem, publikační činnost a praktické zkušenosti vítány. Částečný nebo plný pracovní úvazek.

Předpokládaný nástup: 2. 1. 2017 nebo dle dohody.

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, ověřenou kopií dokladu o VŠ vzdělání popř. dosaženém vědeckém titulu, se přijímají do 30 dnů ode dne zveřejnění (nejpozději do 1. 12. 2016) na adrese:
ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Sekretariát děkana
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

Kontaktní osoba: Tereza Trousilová, trousilova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224358419