Děkan FBMI vyhlašuje výběrové řízení na místa vedoucích kateder

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze  vypisuje výběrové řízení  na místa vedoucích kateder:
-    biomedicínské techniky,
-    zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva,
-    přírodovědných oborů,
-    biomedicínské informatiky,
-    informačních a komunikačních technologií v lékařství.

Předpokládaný nástup 2. 1. 2017.

Kvalifikační předpoklady: odpovídající vědecko-pedagogická hodnost (min. zahájeno habilitační řízení), odborná praxe a publikační činnost v oboru, řídicí a organizační schopnosti, znalost AJ slovem i písmem.  Jako součást přihlášky se požaduje písemně zpracovaná představa o koncepci rozvoje katedry resp.  vyhodnocení činnosti za uplynulé období a představa o rozvoji v dalším období v případě, že uchazeč tuto funkci doposud vykonává (max. v rozsahu 1,5 strany A4). Nástup na pracovní úvazek 1,0.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče: CV, seznam publikací, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a dosažení vědecko-pedagogických titulů, představa o koncepci rozvoje katedry.

Přihlášky spolu s požadovanými doklady se přijímají v uzavřené obálce s nadpisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ do 30 dnů ode dne zveřejnění (nejpozději do 1. 12. 2016) na adrese:
ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Sekretariát děkana
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

Kontaktní osoba: Trousilová Tereza, trousilova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224358419