Den otevřených dveří na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT dne 5. února 2010

Všichni zájemci o studium na Fakultě biomedicínského inženýrství všech věkových kategorií a jejich kamarádi a rodinní příslušníci jsou srdečně zváni na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na této www stránce. Podrobnosti o studijních oborech jsou k dispozici zde (orientace je možná také podle MENU vlevo) a informace o přijímacím řízení zde. Těšíme se na Vaší návštěvu.

Jiří Hozman