Docentu Miroslavu Jelínkovi udělena Cena rektora za vynikající vědecký výsledek

U příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady ČVUT, které se konalo 25. listopadu 2008 v Betlémské kapli, obdržel doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. Cenu rektora I. stupně za vynikající vědecký výsledek.

Cena byla udělena za výsledky, kterých doc. Jelinek dosáhl v roce 2007 v oblasti "Laserové metody k vytváření tenkých vrstev biokompatibilních materiálů pro aplikace v medicíně a farmacii"