Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a FBMI ČVUT podepsána

29. srpna 2016 podepsali generální ředitel Hasičského záchranného sboru genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., dohodu o spolupráci mezi MV-GŘ HZS ČR a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT.
Cílem této pro FBMI významné dohody je napomáhat rozvoji společných výukových, vzdělávacích, výzkumných, publikačních a dalších studiu prospěšných aktivit v oblasti studijního programu Ochrana obyvatelstva.
Realizace smlouvy umožňuje např. studentům studijního programu Ochrana obyvatelstva na ČVUT FBMI během studia získat odbornou způsobilost pro výkon služby u Hasičského záchranného sboru ČR. Dnes podepsaná dohoda navazuje na dlouhodobou odbornou spolupráci mezi ČVUT FBMI a HZS ČR.
http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=21998474&docType=ART