Dovolujeme si Vás pozvat na seminář

esf_komplet

„BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK V KLADNĚ“


Setkání se studenty a zaměstnanci u příležitosti 3. výročí založení fakulty


který se uskuteční


dne 27. května 2008


od 15:30 do 16:45 hod.


v budově ČVUT FBMI (velký sál v přízemí – nám. Sítná 3105, Kladno)