Fakulta biomedicínského inženýrství má své insignie

U příležitosti pátého výročí založení Fakulty biomedicínského inženýrství byl slavnostně předán děkanovi fakulty doc. MUDr. Jozefu Rosinovi, Ph.D., děkanský řetěz a osobnosti, které se zasloužily o rozvoj fakulty převzaly z rukou děkana Medaili FBMI.
V příloze se dočtete více o symbolice insignií.