Fakulta biomedicínského inženýrství oslavila 5 let od svého založení

Dne 27. května 2010 oslavila fakulta oficiální 5. výročí svého založení. Na oslavě se zúčastnilo mnoho významných hostů, mezi nimiž byli zejména představitelé Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, vedení ČVUT, Magistrátu města Kladna a samozřejmě akademické obce ČVUT. Kulturní program zajistila paní Yvetta Blanarovičová se svými hosty, kteří opravdu předvedli dojímavý zážitek. Je zřejmé, že vznik a rozvoj každé fakulty je podmíněn aktivitou mnoha pracovníků a studentů. Nicméně, není asi možné vyjmenovat zcela všechny. I přesto všem patří velký dík za to, že k tomuto přispěli. Kromě toho, že byl představen děkanský řetěz jako insignie fakulty a též oficiální znak fakulty, byly medailí FBMI oceněny následující osobnosti, které měly bezprostřední podíl na vzniku a úspěšném rozvoji fakulty. Jednalo se o následující osobnosti:

Ing. Zbyněk Frolík - ředitel společnosti Linet, s.r.o.

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - rektor ČVUT

Ing. Dan Jiránek - dříve náměstek primátora, primátor města Kladna

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. - proděkan pro rozvoj

MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA - zakladatel původního Centra biomedicínského inženýrství ČVUT v roce 1996

prof. Ing. František Vejražka, CSc. - dříve prorektor ČVUT pro vnější vztahy

doc. Ing. Václav Vinš, CSc. - dříve vedoucí odboru vysokých škol MŠMT ČR

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. - dříve prorektorka ČVUT pro vědecko-výzkumnou činnost, ředitelka vysokoškolského ústavu - Ústavu biomedicínského inženýrství ČVUT, historicky první děkanka Fakulty biomedicínského inženýrství, ale i v rámci ČVUT

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. - dříve rektor ČVUT

 

Kromě těchto osobností byli oceněni i studenti, kteří byli vybráni z různých oblastí reprezentace fakulty a to pamětním listem a odznakem fakulty. Jednalo se o následující studenty:

 

Bc. Lukáš Bečka - aktivní a výrazný podíl na volnočasových aktivitách FBMI, organizátor mezinárodního festivalu outdoorových filmů v Kladně

Bc. Nela Benešová - velmi aktivně a výrazně přispěla k rozběhnutí licenčního kurzu Instruktor speleoalpinismu a speleologie

Ondřej Bobek - sportovní reprezentace v rámci i mimo ČR, jachting, loď 470 – dvouposádková olympijská lodní třída

Bc. Petr Hošek - vynikající student, velmi překračující standardní BP, cena Josefa Hlávky 2008, velmi aktivně působí v klubu BION

Ing. Barbora Kaňková - příkladná reprezentace v zahraničí během studijního pobytu Socrates/Erasmus na Ghent University v Belgii

Ing. Kateřina Kánská - organizátorka plesu FBMI, aktivní členka AS FBMI (studentská část), organizátorka dění na FBMI v rámci studentských aktivit, vynikající DP a prospěch

Ing. Tomáš Lesňák - Cena Josefa Hlávky 2006 za vynikající BP

Bc. Jaroslav Marek - aktivní a výrazný podíl na volnočasových aktivitách FBMI, aktivita Extreme, spolupráce se zahraničními studenty,  další aktivity

Bc. Jan Petrák - od začátku se podílel na tvorbě rozvrhu, byl jedním z organizátorů plesu FBMI, pomáhal zajišťovat aktivity klubu BION

Mgr. Vladimír Pilný - zakladatel BIONu a organizátor veškerého dění v rámci studentských aktivit, vynikající student

Bc. Nicola Radostová - sportovní reprezentace v rámci ČR, skok daleký - zahraniční bronz, dále 100m překážek a 100m, též reprezentovala ČVUT FBMI na Českých akademických hrách v červnu 2010  

Bc. Jan Rieger - příkladná reprezentace v zahraničí během studijního pobytu, byl jedním z 10 nejlepších při přijímacím řízení do Mgr studia na oboru Biomedical Engineering na RWTH  v  Aachen

Ing. Vladimíra Řezáčová roz. Beránková - 1. místo POSTER 2010 - mezinárodní studentská vědecká konference, cena Josefa Hlávky 2007 a 2009, vynikající DP a prospěch, vynikající studentka

Ing. Jaroslav Žáček - získal ocenění viz Cena Františka Egermayera , jednalo se o bakalářskou práci s názvem Měření a zpracování signálů z termobronchoskopie, výsledek v podobě BP do dnešní doby slouží v klinické praxi v Motole

Případní zájemci si mohou prohlédnout fotografie z této oejdinělé akce na www stránce FBMI.