Fakulta biomedicínského inženýrství vyhlašuje mimořádný termín přijímacích zkoušek

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT vyhlašuje na den 13. září 2016 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2016/17 do následujících tříletých bakalářských studijních oborů:

Biomedicínský technik
Biomedicínská informatika
Informační a komunikační technologie v lékařství
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Zdravotní laborant
Plánování a řízení krizových situací

Přihlášky ke studiu se sepisují elektronicky prostřednictvím http://prihlaska.cvut.cz do 15. srpna 2016.

Veškeré další informace o způsobu podání přihlášky, povinných přílohách a o přijímacím řízení lze získat na: http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni

a na studijním oddělení FBMI (nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, 224 358 497, 224 388 473, e mail: studijni@fbmi.cvut.cz).

Více informací naleznete na https://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni