Fakulta otevírá nový bakalářský studijní obor Informační a komunikační technologie v lékařství

Využijte možnosti přihlásit se do nového tříletého bakalářského studijního oboru Informační a komunikační technologie v lékařství.
Absolventi najdou uplatnění zejména jako odborníci ve firmách zaměřených na výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jejich doménou je především vývoj přístrojů lékařské elektroniky na úrovni nižší a střední složitosti a/nebo návrh a vývoj softwarových aplikací (pro desktop, mobilní zařízení i firmware jednočipových mikropočítačů). Absolventi budou dobře připraveni na odbornou i řídicí práci v malých a středních firmách, kde je kladen důraz na flexibilitu a všeobecnější přehled o široké škále informačních a komunikačních technologií a na přehled oblastí, na něž jsou informační a komunikační technologie aplikovány. Tj. zejména v lékařství, ale díky komplexnosti v této oblasti i s přesahem do průmyslu (spolehlivost, odolnost, robustnost) či bankovnictví (bezpečnost dat, kryptografie).
Již po dobu studia budete mít možnost pracovat na reálných úlohách s firmami z praxe a vycestovat na odborný studijní pobyt do zahraničí.
Bližší informace o přijímacím řízení naleznete na http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
Další informace na http://www.studuj-ictm.cz/o-studiu