FBMI se stala členem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR

Dnem 8. listopadu 2016 se stala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze členem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice. Toto členství ji umožní aktivní účast v činnosti této Asociace, blíže se seznámit s poznatky ostatních fakult v České republice, na kterých jsou rovněž akreditovány studijní programy zaměřené na zdravotnickou problematiku a zároveň se podílet na změnách, vyplývající z novely zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.).