FBMI zve na Kurz zdravotníka zotavovacích akcí

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
pořádá

ve dnech 6. – 11. 2. 2017

certifikovaný
Kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Kurz je akreditován na MŠMT pod č.j. MSMT-32131/2015-1/725,
jedná se o rekvalifikační kurz s neomezenou platností.
Kurz je určen všem zájemcům o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech, sportovních a kulturních a podobných akcích.
Je plně v souladu s vyhláškou MZ č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Základní informace
Zahájení:          pondělí 6. 2. 2017 v 8:00
Místo konání:    FBMI (Sportovců 2311, Kladno)
                       laboratoř urgentní medicíny (KL:K-205)
Cena kurzu:      1 950 Kč pro studenty, 2 250 Kč ostatní
                       (účastník v ceně obdrží skripta)
Kapacita kurzu: max. 20 účastníků

Co získáte absolvováním kurzu:
Po složení závěrečné zkoušky získáte certifikát o kurzu zdravotníka zotavovacích akcí, ale hlavně získáte schopnost adekvátně používat předlékařskou první pomoc.

V příloze naleznete závaznou přihlášku a bližší informace.