Human Biomechanics 2016

K rukám děkana fakulty prof. Dylevského přišlo poděkování za pomoc při organizaci konference Human Biomechanics 2016, která proběhla ve dnech 7. - 8. 11. 2016 v prostorách naší fakulty. Dle předsedy České společnosti pro biomechaniku doc. PaedDr. Karla Jelena, CSc. byla konference velmi úspěšná a přínosná. Jmenovitě děkuje Ing. Martinu Otáhalovi, Ph.D. který se velmi aktivně zapojil do přípravy konference a přispěl velkou měrou k jejímu zdařilému průběhu.