Inaugurace nového děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Akademický senát Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na svém jednání dne 23. května 2016 zvolil kandidátem na děkana FBMI

v tajném hlasování pro funkční období 2016-2020 prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc.

Dne 1. 8. 2016 byl prof. Dylevský jmenován do funkce děkana FBMI rektorem ČVUT v Praze prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc. s účinností od 19. 9.2016.

Slavnostní inaugurace děkana prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc. se uskuteční 19. října 2016 v Betlémské kapli.